Algemene voorwaarden van Studio Brinkstraat.

Wij heten u van harte welkom bij Studio Brinkstraat en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast

De persoon die bij Studio Brinkstraat heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder

De persoon die als eigenaar van Studio Brinkstraat of namens de eigenaar van Studio Brinkstraat beheert.

Derden

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen

Via onze website www.studiobrinkstraat.com, door een e-mail te sturen naar: studiobrinkstraat@gmail.com of door te bellen met telefoonnummer: 06-29512797.

Annulering

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.
Verblijf
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens

Studio Brinkstraat
Tinette Beuving
Brinkstraat 29
7902 AC Hoogeveen
06-29512797
Website: www.studiobrinkstraat.com E-mail : studiobrinkstraat@gmail.com

1. Studio Brinkstraat 1.1

De studio is geschikt voor 2 personen, een extra bed is bij te boeken.

1.2

Op de dag van aankomst is de studio vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar. Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de studio dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.3

Het ontbijt kan bijgeboekt worden via de website en is een ontbijt die u zelf klaar kunt maken. De benodigdheden zullen bij aankomst gereed liggen in de studio.

1.4

Studio Brinkstraat beschikt over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed en handdoeken. Tevens kunt u gebruik maken van de tuin met bijbehorend terras en BBQ.

1.5

De auto kan gratis worden geparkeerd in de straat.

2. Prijzen 2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website www.studiobrinkstraat.com

Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit en de eindschoonmaak. Toeristenbelasting moet worden voldaan bij aankomst.

2.2

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Studio Brinkstraat zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Studio Brinkstraat is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling

3.1

Reserveren geschied via de boekingsfuncionaliteit van de website van Studio Brinkstraat of via telefoonnummer 06-29512797.

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin desbetreffende gegevens en de bevestiging van de reservering.

3.3

De betaling kan worden gedaan via PayPal, via bankoverschrijving of contant.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor Studio Brinkstraat is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag direct aan u worden overgemaakt.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.2

Studio Brinkstraat kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten 5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid

6.1

Studio Brinkstraat kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de studio geleden schade, de gast vrijwaart Studio Brinkstraat tegen aanspraken dienaangaande.

Studio Brinkstraat is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties.

6.2

Door Studio Brinkstraat wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de studio.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de studio.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de studio is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken. Dit is alleen toegestaan in de tuin van de studio.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

8. Slotbepaling

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Vriendelijke groeten, Tinette Beuving